Algemene verkoopvoorwaarden

Office D-sign is een oefenfirma van VDAB. Alle transacties, voorwaarden en correspondentie vallen onder het leerbedrijf van het VDAB-competentiecentrum in Turnhout. Er kan geen enkele klacht noch eis tegen VDAB neergelegd worden, noch kunnen de begeleiders van het leerbedrijf aansprakelijk gesteld worden. Wij vragen u alle documenten buiten uw administratie te houden.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de partijen tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De geldigheidsduur van offertes bedraagt 1 maand.

Office D-sign stelt alles in het werk om stipt en correct te leveren. Indien er onverwachte omstandigheden plaatsvinden die de levering in het gedrang brengen, behouden wij het recht de goederen na te leveren zonder enige vorm van schadevergoeding. 

Verkoopprijzen

Handelskortingen

  • Bij aankoop vanaf € 2 000 (totaalbedrag, excl. btw)è 3 %
  • Bij aankoop vanaf € 3 000 (totaalbedrag, excl. btw)è 5 %

Transportkosten

Office D-sign besteedt haar leveringen uit aan de transportfirma LEM logistics. De kost is afhankelijk van het gewicht en het volume van uw bestelling. Voor gewichten minder dan 20 kg en volumes kleiner dan 0,25 m³ schakelen we de koerierdienst Spirit in.

Leveringstermijn

De leveringstermijn is uiterlijk 5 werkdagen na besteldatum. Bij ontvangst van een ondertekende orderbevestiging of een antwoord via mail voor akkoord en als de goederen in stock zijn, wordt de best mogelijke levertermijn gegarandeerd. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot opzeggen van de verkoop, noch tot schadevergoeding ten voordele van de koper.

Betalingsvoorwaarden

  • 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen
  • 2 % disconto bij betaling binnen 8 dagen
  • Alle betalingen gebeuren in € (euro)
  • Graag betaling per bankoverschrijving op onze bankrekening bij Cofeba

Klachten & geschillen

Klachten over de levering worden enkel aanvaard als ze schriftelijk gebeuren binnen 8 dagen na levering. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag is Office D-sign van rechtswege gemachtigd alle leveringen op te schorten. Als Office D-sign dit wenst, kunnen alle overeenkomsten met een koper die niet of te laat betaalt, verbroken worden.  Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Alle geschillen zullen voorkomen bij de Rechtbank van Koophandel in Turnhout.

Copyright 2011 Algemene verkoopvoorwaarden. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon